Latest news

Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2018.gada 1.janvāri-30.septembri pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2018.gada 1.janvāri-30.jūniju pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2018.gada 1.janvāri-31.martu pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2017.gada 1.janvāri-30.septembri pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2017.gada 1.janvāri-30.jūniju pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2017.gada 1.janvāri-31.martu pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2016.gada 1.janvāri-31.decembri pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2016.gada 1.janvāri-30.septembri pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2016.gada 1.janvāri-30.jūniju pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2016.gada 1.janvāri-31.martu pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2015.gada 1.janvāri-31.martu pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2015.gada 1.janvāri-30.jūniju pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2015.gada 1.janvāri-30.septembri pdf

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats     Lejuplādēt par 2015.gada 1.janvāri-31.decembri pdf