Latest news

Valde

Jūlija Vasiļkova

SIA "LDz Loģistika" valdes priekšsēdētāja

J. Vasiļkova karjeru nozarē sāka 1995.gadā, VAS "Latvijas dzelzceļš", savukārt no 1996.gada strādāja uzņēmumā SIA "SUNGATE" sākotnēji kā transporta speciāliste, transporta un tirgu analītiķe, bet vēlāk tika iecelta par uzņēmuma valdes locekli, uzņemoties atbildību par uzņēmuma attīstību, budžeta plānošanu un pārdošanas vadību.

Kopš 2013.gada J. Vasiļkova bija transporta un loģistikas uzņēmuma "Schenker" Multimodālo risinājumu biznesa vienības direktore.

Rīgas Civilās aviācijas universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvusi  ekonomista un vadītāja specialitāti transporta nozarē, kā arī ekonomista-analītiķa specializācijas diplomu.

Valdes reglaments

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS: 

Valdes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām kā arī sabiedrības iekšējiem normatīviem dokumentiem.