Latest news

Valde

Gundars Ābols

SIA “LDZ  Loģistika” valdes priekšsedētājs.

Dzimis 09.07.1964.

Studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē, ieguvis augstāko izglītību Francijā un profesionālo izglītību Dz.Maršala mācību centrā Vācijā, bet Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā iegūts maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā.

No 1991.gada līdz 2012.gadam strādājis valsts pārvaldē.

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” strādā kopš 2012.gada, kad kļuvis par VAS "Latvijas dzelzceļš" ārējo sakaru direktora vietnieku. 2017.gadā iecelts par LDZ meitasuzņēmuma SIA "LDz ritošā sastāva serviss" valdes locekli starptautiskās un stratēģiskās sadarbības jautājumos.

Pārzina latviešu, krievu, angļu un franču valodu. 

Pilnvaru termiņš no 15.01.2018. līdz 14.01.2023. (5 gadi)

 

Eduards Čerņavskis

SIA “LDZ  Loģistika” valdes loceklis.

Dzimis 19.02.1975.

Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis dzelzceļa ekspluatācijas inženiera kvalifikāciju, Rīgas dzelzceļa skolā iegūta tehniķa-elektriķa kvalifikācija.

Valsts uzņēmumā „Latvijas dzelzceļš” strādā kopš 1993.gada, darbu uzsākot kā Signalizācijas un sakaru distances elektromontieris. 1998.gadā iecelts par VAS "Latvijas dzelzceļš" Kravu pārvadājumu pārvaldes pārvadātāju un norēķinu biroja bilances un ienākumu uzskaites daļas grāmatvedi. Darbu LDz turpinājis kā Kravu pārvadājumu infrastruktūras norēķinu sektora vadošais inženieris un Kravu pārvadājumu pārvaldes direkcijas Pārvadājumu norēķinu biroja Starptautisko pārvadājumu un infrastruktūras norēķinu sektora vadītājs. 2007.gadā pēc LDz reorganizācijas un koncerna izveides E.Čerņavskis kļuva par SIA “LDZ Cargo” Ārējo sakaru nodaļas vadītāju, bet 2009.gadā iecelts par rīkotājdirektora vietnieku organizatoriskajos jautājumos.

2018.gadā apstiprināts par SIA “LDz Loģistika” valdes locekli.

E.Čerņavskim 2008.gadā piešķirts LDz Atzinības raksts, bet 2014.gadā viņš saņēmis Dzelzceļa transporta padomes Goda rakstu.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu un vācu valodu.

Pilnvaru termiņš no 15.01.2018. līdz 14.01.2023. (5 gadi)

 

"LDZ Loģistika" valdes reglaments