Latest news

Valde

Jūlija Vasiļkova

SIA "LDz Loģistika" valdes priekšsēdētāja

Dzimusi 09.03.1974.

Rīgas Civilās aviācijas universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvusi  ekonomista un vadītāja specialitāti transporta nozarē, kā arī ekonomista-analītiķa specializācijas diplomu.

J. Vasiļkova karjeru nozarē sāka 1995.gadā, VAS "Latvijas dzelzceļš", savukārt no 1996.gada J. Vasiļkova karjeru veidoja uzņēmumā SIA "SUNGATE" sākotnēji kā transporta speciāliste, transporta un tirgu analītiķe, bet vēlāk tika iecelta par uzņēmuma valdes locekli, uzņemoties atbildību par uzņēmuma attīstību, budžeta plānošanu un pārdošanas vadību.

Kopš 2013.gada J. Vasiļkova bija transporta un loģistikas uzņēmuma "Schenker" Multimodālo risinājumu biznesa vienības direktore.

Pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu.

Pilnvaru termiņš no 3.02.2020. uz laiku līdz pastāvīga SIA "LDZ  Loģistika" valdes priekšsēdētāja ievēlēšanai.

 

Eduards Čerņavskis

SIA "LDZ  Loģistika" valdes loceklis

Dzimis 19.02.1975.

Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis dzelzceļa ekspluatācijas inženiera kvalifikāciju, Rīgas dzelzceļa skolā iegūta tehniķa-elektriķa kvalifikācija.

Valsts uzņēmumā "Latvijas dzelzceļš" strādā kopš 1993.gada, darbu uzsākot kā Signalizācijas un sakaru distances elektromontieris. 1998.gadā iecelts par VAS "Latvijas dzelzceļš" Kravu pārvadājumu pārvaldes pārvadātāju un norēķinu biroja bilances un ienākumu uzskaites daļas grāmatvedi. Darbu LDz turpinājis kā Kravu pārvadājumu infrastruktūras norēķinu sektora vadošais inženieris un Kravu pārvadājumu pārvaldes direkcijas Pārvadājumu norēķinu biroja Starptautisko pārvadājumu un infrastruktūras norēķinu sektora vadītājs. 2007.gadā pēc LDz reorganizācijas un koncerna izveides E.Čerņavskis kļuva par SIA “LDZ Cargo” Ārējo sakaru nodaļas vadītāju, bet 2009.gadā iecelts par rīkotājdirektora vietnieku organizatoriskajos jautājumos.

2018.gadā apstiprināts par SIA “LDz Loģistika” valdes locekli.

E.Čerņavskim 2008.gadā piešķirts LDz Atzinības raksts, bet 2014.gadā viņš saņēmis Dzelzceļa transporta padomes Goda rakstu.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu un vācu valodu.

Pilnvaru termiņš no 15.01.2018. līdz 14.01.2023. (5 gadi)

 

"LDZ Loģistika" valdes reglaments

 

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS: 

Valdes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām kā arī sabiedrības iekšējiem normatīviem dokumentiem.