Latest news

VAS “Latvijas dzelzceļš” tikšanās laikā ar “LATRAPS” plāno gaidāmās sezonas graudu piegādes

Latviešu

Turpinot intensīvi gatavoties graudu sezonai, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks kopā ar LDz  meitas uzņēmumu vadību, šonedēļ tikās ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "LATRAPS" vadību, lai kopīgi pārrunātu graudaudzētāju   šī gada sezonas vajadzības, iespējamos piegādes izaicinājumus un to risinājumus.

Lai VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās meitas sabiedrības SIA “LDZ CARGO” UN SIA “LDZ Loģistika”, sākoties aktīvākajai graudu sezonai, būtu pilnībā gatavas nodrošināt graudkopības uzņēmumiem nepieciešamos resursus to produkcijas pārvadāšanai, koncerna uzņēmumu vadība turpina aktīvas sarunas ar graudkopības nozares pārstāvjiem. Uzņēmumi tiek aicināti savlaicīgi plānot kravu apjomus un piegādes ķēdes, lai LDz varētu pēc iespējas efektīvāk iesaistīt savus resursus un maksimāli efektīvi veikt graudu pārvadāšanu.

Šonedēļ VAS “Latvijas dzelzceļš” tikās ar vienu no nozares vadošajām organizācijām – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību "LATRAPS".

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs R.Pļavnieks: “LDz koncerna uzņēmumi spēj operatīvi reaģēt uz tirgus vajadzībām, tomēr esam ieinteresēti pēc iespējas savlaicīgi sagatavoties gaidāmajiem graudu un to produktu apjomiem, plānojot šim mērķim nepieciešamo vagonu skaitu un sagatavojot citus tehnoloģiskos resursus, lai nodrošinātu arī optimālu manevru darbu ātrumu iekraušanas vietās. “LATRAPS” ir viens no tiem ilggadējiem LDz sadarbības partneriem, kas ik gadu savlaicīgi informē par plānotajiem kravu apjomiem un šādas teicamas sadarbības rezultātā gadu no gada LDz pārvadāto graudu produktu apjomi turpina pieaugt.”

Tikšanās laikā LDz koncerna un “LATRAPS” pārstāvji pārrunāja virkni jautājumu, kas būs aktuāli šajā graudu sezonā, tostarp, izaicinājumus, kas saistās ar esošo graudu pašizmaksu un tirgus tendencēm, kā arī to, ka, lai  nodrošinātu kravas vagonu nepārtrauktu pieejamību, ir būtiski pēc iespējas samazināt kravas un vagonu dīkstāvi un nekavējoties veikt produkcijas pārkraušanu.

Vērtējot līdzšinējo sadarbību graudu pārvadājumos pa dzelzceļu, “LATRAPS” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks uzsvēra: “Pateicamies LDz koncerna uzņēmumiem par visiem centieniem nodrošināt efektīvus kravu pārvadājumus izaicinošajos apstākļos, ko karš atstājis transporta un loģistikas nozarē. “LATRAPS’’ savus apstrādes punktus vienmēr stratēģiski attīsta uz dzelzceļa pievedceļiem un ieguvumi ir daudzi. Iekšzemes pārvadājumi pa dzelzceļu ir izdevīgi, un operatīvi spēj nogādāt mūsu kravas līdz ostām. Pa dzelzceļu vienā sastāvā, piemēram, varam aizgādāt 3 tūkstošus tonnu, kas ir ievērojami vairāk nekā ar autotransportu. Vēl viens ieguvums, veicinot Latvijas graudu eksportu, izmantojot dzelzceļa infrastruktūru, ir mazāk noslogoti autoceļi un pilsētas ar kravas mašīnām.”