Latest news

Vērtējot potenciālās izaugsmes iespējas iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumiem, jau ir identificējamas vairākas pozitīvas iespējas

Latviešu

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks aizvadītajā nedēļā kopā ar satiksmes ministru Jāni Vitenbergu tikās ar nozares uzņēmumu un asociāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu potenciālās iespējas nākotnē aktīvāk izmantot dzelzceļa infrastruktūru iekšzemes kravu pārvadājumiem. Sanāksmes  dalībnieki atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību un kopīgi identificēja turpmākās attīstības iespējas un to izmantošanai nepieciešamās rīcības.

Tikšanās laikā LDz valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks apliecināja LDz gatavību gaidāmajai graudu sezonai – nodrošinot graudkopības uzņēmumiem gan nepieciešamo vagonu skaitu to produkcijas pārvadāšanai, gan optimālu manevru darbu ātrumu iekraušanas vietās.

Tikšanās laikā LDz valdes priekšsēdētājs R.Pļavnieks uzsvēra nepieciešamību sistemātiski veicināt  iekšzemes pārvadājumu potenciāla izmantošanu – līdzsvarojot piekļuves maksu autoceļiem un dzelzceļa infrastruktūrai, attīstot ražotājiem pieejamas iekraušanas vietas un ar dažādiem citiem paņēmieniem stimulējot iekšzemes kravu transportēšanu pa dzelzceļu. Sanāksmes  dalībnieki atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību un kopīgi identificēja turpmākās attīstības iespējas un to izmantošanai nepieciešamās rīcības.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “Gan Latvijas tautsaimniecība, gan sabiedrība kopumā ilgtermiņā būtu ieguvēja no lielāku kravu apjomu novirzīšanas no autotransporta uz dzelzceļu. Vērtējot dažādu transporta veidu ietekmi uz cilvēku – trokšņus, sastrēgumus, satiksmes negadījumus, kaitīgos izmešus – dzelzceļa transports, neapšaubāmi, ir ilgtspējīgāks par jebkuru citu sauszemes transportu. Šobrīd lielāko iekšzemes pārvadājumu īpatsvaru veido graudi un to produkti, taču ievērojams potenciāls ir arī citām Latvijas izcelsmes kravām  – koksnei, celtniecības materiāliem, dažādām lejamkravām un citiem produktiem. Lai panāktu dzelzceļa arvien plašāku izmantošanu kravu pārvadājumos, valstiskā līmenī ir aktīvāk jāveicina dzelzceļa konkurētspējas līdzsvarošana, jo klientiem nozīmīgākie faktori, izvēloties pārvadātāju, joprojām ir tiešās izmaksas un pieejamība”.

Graudi un to pārstrādes produkti sastāda lielāko daļu no iekšzemes kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu – 2022.gadā no kopumā 1,5 miljoniem tonnu iekšzemes kravām 51% bija tieši graudi un to pārstrādes produkti. Vienlaikus iekšzemes kravu pārvadājumi kopumā sastāda vien 7,8% no visu kravu apjoma.