Latest news

LDz vadītājs tarifu konferencē uzsver sadarbības nepieciešamību

Latviešu

VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš, uzstājoties 4.starptautiskajā Dzelzceļa investīciju un tarifu konferencē Maskavā, uzsvēra sadarbības nozīmi transporta koridoru attīstīšanā, akcentējot, ka sadarbībā nozare kopumā var sasniegt vairāk nekā savstarpēji konkurējot.

Šogad starptautiski nozīmīgās konferences tēma bija “Inovatīvi tarifu risinājumi kā starptautisko transporta koridoru infrastruktūras un loģistikas attīstības pamats”. Ņemot vērā, ka starptautisko dzelzceļa pārvadājumu izmaksas un līdz ar to arī pievilcība klientiem ļoti lielā mērā atkarīga no pārvadājumos iesaistīto uzņēmumu spējas vienoties par izdevīgiem tarifu nosacījumiem, LDz prezidents aicināja ārvalstu partnerus ciešāk sadarboties un savstarpējo konkurenci atstāt otrajā plānā.

“Ņemot vērā pasaules ekonomikas tendences, mums aktīvāk jāsadarbojas, lai spētu piedāvāt izdevīgākus nosacījumus dzelzceļa pārvadājumos konkurencē ar jūras transportu. Latvijai ir divi stabili konteinervilcieni – “Zubr” un “Baltika-Tranzit”. Mums jāattīsta šie vilcieni, kā arī jāstrādā jaunu mērķa tirgu apgūšanai. Tas prasa ciešu sadarbību gan 16+1 valstu formāta ietvaros, jo īpaši ar Ķīnu, gan arī iesaistot mūsu partnerus no Krievijas, Baltkrievijas un citām valstīm,” uzsvēra E.Bērziņš. 

E.Bērziņš informēja, ka “Latvijas dzelzceļa” mērķis ir kļūt par Baltijas valstu transporta nozares līderi – mūsdienīgu, ekoloģiski domājošu, efektīvu uzņēmumu, kas nodrošina infrastruktūras pārvaldi un loģistikas pakalpojumus. E.Bērziņš uzsvēra LDz attīstību un lielo potenciālu tieši konteineru pārvadājumos. “Dzelzceļa transporta Padomes lēmums apstiprināt jaunu konteinervilcienu formēšanas plānu, kurā Zabaikaļska-Rīga un Dostika-Rīga iekļauti kā oficiāli pārvadājumu maršruti, liecina, ka strādājam pareizā virzienā. Esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā laikā tas rezultēsies regulāras konteinervilcienu satiksmes izveidē starp Ķīnu un Latviju,” piebilst E.Bērziņš

LDz jau šobrīd strādā pie jaunu iespēju attīstīšanas, kas pavērsies līdz ar 1435 mm sliežu platuma projekta “Rail Baltica” realizēšanu, proti, projekta  ietvaros Salaspilī tiks veidota tā dēvētā “sausā osta”, kurā apvienot 1520 un 1435 mm dzelzceļu sistēmu sniegtās priekšrocības. Tādējādi varēs attīstīt Latvijas Ziemeļu-Dienvidu transporta koridoru un sekmēt koridora Ķīna-Latvija-Skandināvija attīstību.