Latest news

LDz padome un valde aicina neuzņemties jaunas saistības potenciāli sankciju sarakstā iekļaujamo kravu pārvadājumiem caur Latvijas teritoriju

Latviešu

Šodien, 2024.gada 22.martā, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) padome ir aicinājusi VAS “Latvijas dzelzceļš” valdi VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmumiem neuzņemties jaunas saistības potenciāli ES sankciju sarakstos ietveramo kravu grupu pārvadājumiem caur Latvijas teritoriju, savukārt VAS “Latvijas dzelzceļš” valde izteikusi šādu aicinājumu VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrībām.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Liepiņš: “Pēdējā laikā publiskajā vidē ir vērojamas intensīvas diskusijas par un ap mangāna rūdas un citu t.s. potenciāli duālā lietojuma kravu grupu pārvadājumiem caur Latvijas transporta koridoru. Lai gan šīs kravu grupas pašlaik nav ne Eiropas Savienības, ne citos sankciju sarakstos, tendences liecina, ka tās pārskatāmā nākotnē potenciāli varētu tikt ietvertas ES sankciju sarakstos, tādēļ VAS “Latvijas dzelzceļš” padome proaktīvi aicina VAS “Latvijas dzelzceļš” valdi izvērtēt iespējas “Latvijas dzelzceļš” koncernam neuzņemties jaunas saistības šo kravu grupu pārvadājumiem.”

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmuma SIA “LDZ CARGO” pārvadāto mangāna rūdas kravu apmēri veido tikai nelielu daļu no kopējiem Latvijas teritorijā pārvadāto minēto kravu apjomiem, piemēram, pēdējo 12 mēnešu laikā (2023.gada februāra beigas – 2024.gada februāra beigas) SIA “LDZ CARGO” pārvadāja tikai 8% no visām mangāna rūdas kravām, kas šķērsoja Latviju pa dzelzceļu, un pārējo kravu apjomu pārvadājumus veica citi, privātie pārvadātāji. Tomēr, ņemot vērā iespēju, ka šī kravu grupa un citi, līdzīgi kravu segmenti varētu tikt ietverti ES sankciju sarakstos, jau pašlaik aicinām arī VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmumus neuzsākt jaunu līgumu slēgšanu ar Latvijas transporta koridora dalībniekiem par šādu kravu grupu ekspedēšanu vai pārvadājumu veikšanu, kā arī aicinām sadarbību izvērtēt kopumā.”

VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās meitas uzņēmumi stingri ievēro visus starptautisko un nacionālo sankciju regulējošos tiesību aktus un nepieļauj nekādas atkāpes no to prasībām.  LDz ciešā sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām rūpīgi seko līdzi, vai krava vai ar to saistītās personas nav atrodamas starptautisko sankciju sarakstos, tāpat tiek pārbaudīti arī vagonu īpašnieki un ar tiem saistītās personas. LDz ir izveidota un auditēta kontroles sistēma, kas tiek izmantota ikdienas sankciju ievērošanas nodrošināšanas darbā. LDz rūpīgi analizē savus sadarbības partnerus, klientus un ar tiem saistītos potenciālos riskus un šis darbs tiek veikts ciešā sadarbībā ar visām iesaistītajām institūcijām, tostarp VID Muitas pārvaldi un citiem sadarbības partneriem.