Latest news

LDz iesaistās RTU Latvijas–Itālijas sadarbības centra iniciatīvā dzelzceļa inženieru izglītības attīstībai un nozares inovāciju veicināšanai

Latviešu

Šonedēļ VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “LatRailNet” vadība piedalījās pirmajā Itālijas vēstniecības un RTU Latvijas–Itālijas sadarbības centra organizētajā sanāksmē, kurā tika pārrunāta dzelzceļa inženierzinātņu izglītības attīstība un aktivitātes, kuras varētu tikt realizētas, iesaistoties Latvijas un Itālijas augstskolām kopā ar nozīmīgākajiem dzelzceļa nozares uzņēmumiem.

Sadarbības programmā dzelzceļa izglītības attīstībai un nozares inovāciju veicināšanai piedalās Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Romas Universitāte „La Sapienza”, Itālijas dzelzceļa uzņēmumi, kas šobrīd īsteno projektu Rail Baltica Baltijas valstīs, projekta ieviesējs Latvijā SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”, VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “LatRailNet”. Pirmo sanāksmi organizēja RTU Latvijas–Itālijas sadarbības centrs pēc Itālijas vēstniecības Latvijā patronāžas, un sanāksmes laikā tika pārrunātas potenciālās sadarbības jomas un rosinātas jau konkrētas aktivitātes, kas veicinātu zināšanu apmaiņu, pētniecības kopprojektus un maģistra līmeņa izglītības programmu izveidi, kā arī kvalifikācijas un pēckvalifikācijas kursu īstenošanu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks:Dzelzceļa infrastruktūru ne tikai Latvijā, bet visā reģionā tuvāko gadu laikā sagaida būtiski tehnoloģiski uzlabojumi, un tuvākajos gados gaidāmā divu dzelzceļa sliežu platumu integrēšana ir tikai pirmais solis Baltijas valstu pilnvērtīgā iekļaušanā kopējā Eiropas Savienības vienotā dzelzceļa tīklā. Šo pārmaiņu veikšanai būs nepieciešama ievērojama intelektuālo resursu piesaiste, tādējādi mēs esam ieinteresēti aktīvi līdzdarboties šajā programmā gan ar savu zināšanu pienesumu jauno dzelzceļa inženieru apmācībā, gan nodrošinot mūžizglītības iespējas LDz darbiniekiem, gan arī iesaistoties pētnieciskajā darbā un inovāciju veicināšanā.”

Vairāk par RTU Latvijas-Itālijas sadarbības centru:  https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/ar-plasu-pasakumu-programmu-svinigi-atklaj-rtu-latvijas-italijas-sadarbibas-centru