Latest news

Eiropas vadošie dzelzceļu uzņēmumi un organizācijas paraksta deklarāciju nozares ilgtermiņa attīstībai

Latviešu
Aizvadītājā nedēļā Bernē (Šveice) norisinājās Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopienas (Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)) Vadības komitejas sanāksme un Eiropas dzelzceļu vadītāju samits “CEO Summit 2023”, kur kopā ar citiem Eiropas vadošo dzelzceļu vadītājiem piedalījās arī LDz valdes priekšsēdētājs R.Pļavnieks. Papildus Vadības komitejas darba kārtībai tika parakstīta deklarācija, kurā pausta apņemšanas saskaņā ar zaļā kursa mērķiem palielināt dzelzceļa transporta īpatsvaru pasažieru un kravu pārvadājumos.
 
Parakstītās deklarācijas mērķis ir savstarpēji vienoties par svarīgākajiem veicamajiem uzdevumiem, lai veicinātu dzelzceļa transporta īpatsvaru pasažieru un kravu pārvadājumos, kā arī vērst Eiropas un nacionālo politiku veidotāju uzmanību uz šā brīža dzelzceļa nozares izaicinājumiem. Deklarācijā ir iezīmēts svarīgākais nozarei nepieciešamais atbalsts, lai tā spētu nodrošināt ilgtspējīgu un paredzamu pakalpojumu pasažieriem un kravām, kā arī ilgtermiņā palielinātu dzelzceļa tīklu efektivitāti visā Eiropā. Tostarp, lai sasniegtu Eiropas izvirzītos zaļā kursa mērķus, ir jānodrošina godīgi konkurences apstākļi visiem transporta veidiem, jāparedz pietiekams, paredzams un ilgtermiņa finansējums dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, TEN-T regulas un citiem mērķiem.
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “CER Vadības komiteja ir unikāla platforma, kurā varam piedalīties būtiskāko Eiropas dzelzceļa iniciatīvu veidošanā, kā arī apmainīties ar pieredzi, apspriest aktuālos jautājumus un izaicinājumus ar citiem Eiropas vadošo dzelzceļu vadītājiem. Eiropas dzelzceļa uzņēmumu saime, parakstot šo deklarāciju, ir paudusi vienotu nostāju, ka, nozarei cieši strādājot kopā, un ar politikas veidotāju atbalstu, ir iespējams pacelt pārrobežu dzelzceļa pasažieru pieredzi jaunā līmenī. Vienlaikus, lai padarītu dzelzceļa transportu par pirmo izvēli gan pasažieriem, gan kravu īpašniekiem visā Eiropā, kā pašiem infrastruktūru pārvaldītājiem, tā politikas veidotājiem, ir jāpaveic virkne mājasdarbu. Ar parakstīto deklarāciju dzelzceļu uzņēmumi ir apņēmušies panākt progresu pārrobežu sadarbības stiprināšanā, trūkstošos infrastruktūras posmu pabeigšanā un esošo atjaunošanā, tāpat turpināsies darbs pie dzelzceļa digitalizācijas un citiem darbiem. Savukārt politikas veidotāju pusei ir dots skaidrs signāls pēc iespējas veicināt nozares attīstībai labvēlīgus apstākļus.”
 
Deklarācijā ir uzsvērts, ka dzelzceļš ir uzticams, ērts, drošs un videi draudzīgs pārvietošanās veids, kas arī lielos attālumos savieno Eiropas valstu iedzīvotājus un ik dienas pārvadā miljoniem tonnu kravu. Dzelzceļš ir nozīmīgs tautsaimniecības virzītājspēks, tai pat laikā dzelzceļi rada mazāk nekā 1% no Eiropas transporta emisijām.
 
Deklarāciju š.g. 1.jūlijā Bernē parakstīja kopumā 16 Eiropas dzelzceļa uzņēmumi un organizācijas.
 
Foto © SBB CFF FFS